Bohoslužby

4. prosince — 11.00 Borovnice — Jan Hrudka spolu s teleckým sborem

11. prosince — 9.30 Dankovice — Martina Kadlecová

18. prosince — 11.00 Borovnice — Martina Kadlecová

24. prosince — 9.30 Daňkovice — Martina Kadlecová — dětská Vánoční slavnost v kostele

24. prosince — 11.00 Borovnice — Martina Kadlecová — dětská Vánoční slavnost 

25. prosince​ — 9.30 Daňkovice — Lýdie Mamulová — Boží hod Vánoční, vysluhování Večeře Páně

1. ledna - 11.00 Borovnice - Martina Kadlecová