Muzeum

Minimuzeum vzniklo v roce 2009, v době, kdy probíhala rekonstrukce fary.

Od členky sboru, paní Obrové jsme obdrželi darem starý skleník, který nám pan Laštovička ochotně a krásně opravil. Tento nábytek tvoří základ muzea. Zároveň došlo k výměně podlahové krytiny, tak, aby byla funkční a co nejvíce stylová.Podmínkou kladného rozhodnutí o schválení dotaze z Programu rozvoje venkova, vydaného SZIF tehdy bylo, aby se fara zpřístupnila veřejnosti. Tak jsme se rozhodli „obětovat“ jednu místnost a zřídit v ní muzeum. Tou místností byla kancelář neboli pracovna faráře. Jako pracovna fungovala naposledy v roce 1997 (za působení sestry farářky Mamulové).  V kanceláři byl historický psací stůl, židle a dubová skříň.

Samotná koncepce muzea má 3 roviny:

Pravá část místnosti je uspořádána jako kancelář faráře. Kromě stolu a židle je tam psací stroj, lampa, razítka, historická kalkulačka a další kancelářské vybavení. V současné době sháníme historický věšák a talár, což je „stejnokroj“ faráře.

U protější stěny je stůl se zpěvníky, kancionály, fotografiemi a různými dokumenty ukazujícími historii sboru.

Na stěně je také plakát, který byl součástí výstavy Toleranční modlitebny na Vysočině, uspořádané Mgr. Procházkovou z NPÚ Brno.

Třetí součástí muzea jsou exponáty, které se přímo nevážou k historii sboru, ale spíše k historii obce a ukazují, s čím zdejší lidé pracovali. Je zde šicí stroj, dále různé člunky a pomůcky používané při práci se lnem.

Jak vidno, naše muzeum je skromné. Není ještě kompletně vybaveno, takže budeme vděčni za každý darovaný exponát.

Jsme také omezeni prostorem. Ne nadarmo tedy vznikl název „minimuzeum“.

Všichni jste srdečně zváni.

Vstupné je dobrovolné.

V případě zájmu o prohlídku muzea či kostela, prosím, kontaktujte kurátora sboru Miroslava Zeleného na tel. 739 244 815.

Děkujeme.